Psykoterapia

Psykoterapia on jäsenneltyä vuorovaikutusta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Se on yksi keskeinen menetelmä elämän kriisitilanteiden ja mielen hyvinvointiin liittyviin ongelmien ratkaisemisessa.

Psykoterapian avulla voidaan tukea asiakkaan henkistä kasvua ja kehitystä sekä auttaa löytämään ja kehittämään keinoja toimia ihmissuhteissa. Psykoterapia helpottaa psyykkistä toipumista kriisitilanteiden jälkeen, parantaa toimintakykyä ja antaa välineitä selviytyä myöhemmistä elämän ongelmatilanteista.

Terapian kesto voi vaihdella muutamista tapaamiskerroista useampaan vuoteen. Psykoterapia suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan hänen omia tarpeitaan ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on auttamismenetelmä, joka tukee asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa sekä muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Tutkimukset osoittavat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Tämän vuoksi asiakkaat kokevat tapaamiset usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään lisäämään asiakkaan omia ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja.