Hypnoosihoito

AvoinKysymys_HypnoosihoitoHypnoosi on eläytymiseen, keskittymiseen, suggerointiin ja rentoutumiseen perustuva valvetila, jonka avulla syntyy muutoksia aistimuksissa, kokemuksissa ja elimistön toiminnassa.

Käytän hypnoosia tarvittaessa osana psykoterapiaa tai erillisenä hoitona. Hypnoosissa voimme tehdä mm. rentoutusharjoituksia, käsitellä minäntiloja ja vahvistaa niitä, käsitellä erilaisia traumoja ja takaumia sekä tehdä itsetuntoa vahvistavia harjoituksia ja käyttää luovasti hyväksi sinun tarinaasi. Annan kotiohjeita hypnoosiin ja vastaanotolla on mahdollisuus nauhoittaa hypnoosiharjoituksia. Hypnoosiin voidaan yhdistää mm. mindfulness-harjoituksia tai erilaisia psykoterapiamenetelmiä.

Hypnoosista on tutkimusten mukaan hyötyä esimerkiksi seuraavissa:

  • Kivun hoito
  • Masennus
  • Painonhallinta
  • Ahdistuneisuus
  • Fobiat
  • Ärtyvän paksusuolen oireyhtymä
  • Päänsärky ja migreeni
  • ADHD
  • Tupakan vieroitus

Olen käynyt vuoden kestävän Tieteellisen hypnoosiyhdistyksen kliinisen hypnoterapian täydennyskoulutuksen. (Yhdistys toimii vahvasti eettisesti ja tieteelliseen tutkimukseen perustuen ja valikoi koulutukseen pääsijät: lääkärit, psykologit ja psykoterapeutit.)