Mindfulness

KV_pihaOlen suorittanut Mindfulness-based stress reduction -menetelmän perus- ja jatkokurssin. Metodin on tieteellisesti todistettu helpottavan kiirettä, stressiä, ahdistusta ja masennusta. Käytän menetelmää terapiaistunnon osana joko istunnon lopussa tai alussa asiakkaan tilanteesta riippuen.

Mindfulness on yksinkertainen, mutta tehokas elämänhallinnan menetelmä, jonka lähestymistapa auttaa pysäyttämään mielen negatiivisen vaeltelun auttaen jäsentämään ajattelua ja olemaan paremmin tässä hetkessä. Keskeistä menetelmässä on hengityksen seuraaminen ja taito oppia kokemaan juuri se hetki jossa tällä hetkellä on.

Tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on kykyä ja taitoa huomioida aistihavaintoja, kehon tuntemuksia, ajatuksia, mielikuvia ja tunteita sen kummemmin takertumatta , arvostelematta, luokittelematta tai torjumatta.